Oppstart i Korskolen

Oppstart i Korskolen

Korskolen starter opp igjen i januar

Infantimus: Tirsdag 19.jan

Aspirantkoret: Tirsdag 12.jan

Barnekantoriet: Tirsdag 12.jan

Guttekoret: Torsdag 14.jan

Ungdomskantoriet: 7.jan

Kammerkoret: Torsdag 14.jan