Årshjul

SEMESTERPLANER

Våren 2022

Oppdatert 8.april  2022

Semesterplan Infantimus

Semesterplan Aspirantkoret

Semesterplan Guttekoret

Semesterplan Barnekantoriet

Semesterplan Ungdomskantoriet

Semesterplan Færder Vocalis

***

Våren 2022

Korskolens Vårkonsert Onsdag 11.mai og torsdag 12.mai

(Øvinger 10.mai – alle kor)

Korturer:

Barnekantoriet: 6.-8.mai Tur til Kardemommeby

Guttekoret: 26.-27.mai Tur til Kardemommeby

Ungdomskantoriet 12-15. august Tur til Barcelona!