Årshjul

SEMESTERPLANER

Høsten 2021 

Oppdatert 10.sept

Semesterplan Infantimus

Aspirantkoret H21

Semesterplan Guttekor

Semesterplan Barnekantoriet

Semesterplan Ungdomskantoriet

Semesterplan for Infantimus kommer

**

Høsten 2021

Korskolens basar er UTSATT til lørdag 6.nov

Øvingshelg «De elendige» 1.-3.oktober

Swinginging Christmas 8.des

Korskolens Julekonsert 12.des

Luciamorgen 13.des