Årshjul

Denne siden oppdateres jevnlig

Semesterplan Infantimus

Semesterplan Aspirantkoret

Semesterplan Guttekoret

Semesterplan Barnekantoriet

Semesterplan Ungdomskantoriet

Felles prosjekt Våren 2019

8-9.mai Korskolens Vårkonsert – alle kor. Øving 7.mai

24.-26-mai Kortur Barnekantoriet

30.-31.mai Kortur Guttekoret

19.-22.sept Kortur Ungdomskantoriet