Årshjul

SEMESTERPLANER

Høsten 2021 

Oppdatert 2.des  2021

Semesterplan Infantimus

Aspirantkoret H21

Semesterplan Guttekor

Semesterplan Barnekantoriet

Semesterplan Ungdomskantoriet

***

Høsten 2021

Swinginging Christmas 8.des kl.19:00

Korskolens Julekonsert 12.des

Luciamorgen 13.des

Våren 2022

«De elendige» 1.-4.april

(Øvinger, se korenes semesterplaner)

Korskolens Vårkonsert Onsdag 11.mai og torsdag 12.mai

(Øvinger 10.mai – alle kor)

Korturer:

Barnekantoriet: 6.-8.mai Tur til Kardemommeby

Guttekoret: 26.-27.mai Tur til Kardemommeby