Semesterplaner

SEMESTERPLANER

Våren 2021 legges ut i uke 3

Korøvelsene starter

Aspirantkoret & Barnekantoriet 19.jan

Guttekoret & Ungdomskantoriet 21.jan

***

Semesterplan Infantimus

Semesterplan Aspirantkoret

Semesterplan Guttekor

Semesterplan Barnekantoriet

Semesterplan Ungdomskantoriet