Vil du synge i Guttekoret?

Vi liker å synge! Vil du synge med oss?

Korskolens luciakonsert var på Dagsrevyen. Se innslaget her: