Styret

Styret i Kirkens Korskole Nøtterøy

Styreleder
Espen Granlund
Haukemyrveien 31
3135 Torød
Tlf.480 41 045
Foto: Gudmund Nese

Thor -Ole Kjønnerød

Nestleder og Oppmann i Ungdomskantoriet
Thor -Ole Kjønnerød
Storebuktveien 14
3140 Nøtterøy
Tlf. 917 43 430
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Barnekantoriet
Jorun Hauan
Tømmerholdtåsen 46
3140 Nøtterøy
Tlf. 911 53 123
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Ungdomskantoriet
Elisabeth Viken
Vestfjordveien 39
3142 Vestskogen
Tlf. 905 47 719
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Guttekoret
Irene Lindhjelm Grytnes
Tandstadveien 25
3140 Nøtterøy
Tlf. 951 42 826
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Barnekantoriet
Therese Handeland
Kirkeveien 303
3140 Nøtterøy
Tlf 977 43 033

Oppmann i Ungdomskantoriet
Christina G. Kjærgaard
Skarphagavn 54
3120 Nøtterøy
Tlf 91598459