Styret

Styret i Kirkens Korskole Nøtterøy

Styreleder
Espen Granlund
Haukemyrveien 31
3135 Torød
Tlf.480 41 045
Foto: Hege Asp

Nestleder / Oppmann i Barnekantoriet
Kjersti Samuelsen
Bregneveien 24
3142 Vestskogen
Tlf: 976 40 2 54
Foto: Hege Asp

Jorun Hauan

Oppmann i Aspirantkoret
Renate Virik Ågard

Oppmann i Barnekantoriet
Tine Holth Brun

Oppmann i Ungdomskantoriet
Petter Sivertsen

Oppmann i Ungdomskantoriet
Line Undrum
Gabriel Christensensgate 14B
3127 Tønsberg
Tlf: 408 48 844
Foto: Hege Asp

Oppmann i ungdomskantoriet/sekretær
Frode Solvang
Marteåsveien 4
3132 Husøysund
Tlf:  416 93 788

Oppmann i Ungdomskantoriet
Ingrid Askjer
Fossåsveien 24b
3132 Husøysund
Tlf: 416 75 859

Ekstra oppmenn som ikke sitter i styret:

Barnekantoriet: Anne Birgitte Maltau

Guttekoret: Heidi Barvik