Styret

Styret i Kirkens Korskole Nøtterøy B/U (Barne -og ungdomskor)

Styreleder
Lise Almqvist Bjørge
Veumåsen 21
3133 Duken
Tlf. 920 93 494
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Ungdomskantoriet
Ellen Berg
Skarphagaveien 83
3140 Nøtterøy
Tlf 459 08 793
Foto: Gudmund Nese

Marita Solberg

Oppmann i Ungdomskantoriet
Marita Solberg
Røsselgata 58
3140 Borgheim
33 32 26 92
45 23 82 95
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Guttekoret
Carina Hauan
Kirkeveien 189
3140 Nøtterøy
Tlf. 917 47 069
Foto: Gudmund Nese

Thor -Ole Kjønnerød

Sekretær og ektra Oppmann i Ungdomskantoriet
Thor -Ole Kjønnerød
Storebuktveien 14
3140 Nøtterøy
Tlf. 917 43 430

Oppmann i Barnekantoriet
Randi Aune-Steinacher
Skarphagaveien 68
3120 Nøtterøy
Tlf. 410 07 460
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Aspirantkoret og Barnekantoriet
Jorun Hauan
Tømmerholdtåsen 46
3140 Nøtterøy
Tlf. 911 53 123
Foto: Gudmund Nese

Oppmann i Guttekoret
Elisabeth Viken
Vestfjordveien 39
3142 Vestskogen
Tlf. 905 47 719
Foto: Privat