Infantimus

Infantimus

Foto: Gudmund Nese

 

Musikalsk glede for små og store!

Dette koret er for barn fra 4 år til og med 1. trinn. Vi ønsker velkommen til voksne sammen med barn.

Med rim, regler og sangleker samles vi til en musikalsk og leken stund annenhver tirsdag i Teie kirke (ulike uker) kl. 16.45 – 17.45.

Ansvarlig leder/dirigent: Sonja Thorsnes, tlf.  47 97 49 31

Akkompagnatør: Nina Aas

Ta kontakt.

 

Generell info om Infantimus

Slik foregår samlingene: Barn og voksne samles i en ring på gulvet. Vi har faste sanger, rim og regler, ringdanser og bevegelsessanger. Programmet er lagt opp med vekt på veksling mellom energiske og rolige tema. Det er lagt inn 2 sekvenser med lytte-hvile, som utfordrer oss til å være helt i ro og bare lytte til musikken. Vi ønsker at de voksne i størst mulig grad er med på programmet sammen med barna. Læringen foregår først og fremst etter hermemetoden. Det vi husker best er det som skjer gjennom å gjøre! Hvis noen foresatte ønsker skriftlig materiell, som tekster og noter, å ha hjemme,- spør meg om tips!

Registrering skjer ved oppstart hvert semester. Kontingent pr. semester er kr. 200.- og sendes ut like etter oppstart (september og februar). En prøveordning er at de eldste barna (1. tinn) i Infantimus får lov å øve med  Aspirantkoret siste del av vårsemesteret (e. påskeferien), før de ev. går videre i dette koret i 2. trinn.

Informasjonsflyt: Informasjon til foresatte leveres ut  ved samlingene og/ eller via e-post. Det deles ut semesterplan ved starten av hvert semester.  Ved å oppgi e-post-adresse på innmeldingsblanketten kan man motta all informasjon elektronisk. Vi tilstreber minst mulig bruk av papir.

Arrangementsdeltakelse: Infantimus deltar på en gudstjeneste i løpet  av et semester. I desember har vi avslutning med markering av advent/jul. Av og til deltar vi i arrangement som er felles med andre kor i Korskolen, fortrinnsvis i vårsemesteret. I mai drar vi på tur med 1. klassingene  sammen med Aspirantkoret.

Fotografering: Det tas bilder ved konserter, både til avisen og korskolens nettside. Bildene brukes ved reportasjer (menighetsbladet), trykksaker i Korskolen og lignende.

Det må gis beskjed skriftlig til korskolen hvis ditt barn ikke skal fotograferes, og det må gjøres avtaler for hver konsert hvordan man kan løse dette.

Formål: Vi ønsker å bidra til å utvikle sangglede i kristen tradisjon.