Infantimus

Infantimus

Foto: Gudmund Nese

 

Musikalsk glede for små og store!

Vi ønsker velkommen til voksne sammen med barn (til og med 1. klasse). Med rim, regler og sangleker samles vi til en musikalsk og leken stund annenhver tirsdag i Teie kirke (ulike uker) kl. 16.45 – 17.45.

Ansvarlig leder/dirigent: Sonja Thorsnes, tlf  97 06 57 65

Akkompagnatør: Nina Aas

Ta kontakt.

 

Generell info om Infantimus

Slik foregår samlingene: Barn og voksne samles i en ring på gulvet. Vi har faste sanger, rim og regler, ringdanser og bevegelsessanger. Programmet er lagt opp med vekt på veksling mellom energiske og rolige tema. Det er lagt inn 2 sekvenser med lytte-hvile, som utfordrer oss til å være helt i ro og bare lytte til musikken. Vi ønsker at de voksne i størst mulig grad er med på programmet sammen med barna. Læringen foregår først og fremst etter hermemetoden. Det vi husker best er det som skjer gjennom å gjøre! Hvis noen foresatte ønsker skriftlig materiell, som tekster og noter, å ha hjemme,- spør meg om tips!

Registrering skjer ved oppstart hvert semester. Kontingent pr. semester er kr. 200.- og sendes ut like etter oppstart (september og februar). En prøveordning er at de eldste barna (1. tinn) i Infantimus får lov å øve med  Aspirantkoret siste del av vårsemesteret (e. påskeferien), før de ev. går videre i dette koret i 2. trinn.

Informasjonsflyt: Informasjon til foresatte leveres ut  ved samlingene og/ eller via e-post. Det deles ut semesterplan ved starten av hvert semester.  Ved å oppgi e-post-adresse på innmeldingsblanketten kan man motta all informasjon elektronisk. Vi tilstreber minst mulig bruk av papir.

Arrangementsdeltakelse: Infantimus deltar på en gudstjeneste i løpet  av et semester. I desember har vi avslutning med markering av advent/jul. Av og til deltar vi i arrangement som er felles med andre kor i Korskolen, fortrinnsvis i vårsemesteret. I mai drar vi på tur med 1. klassingene  sammen med Aspirantkoret.

Fotografering: Det tas bilder ved konserter, både til avisen og korskolens nettside. Bildene brukes ved reportasjer (menighetsbladet), trykksaker i Korskolen og lignende.

Det må gis beskjed skriftlig til korskolen hvis ditt barn ikke skal fotograferes, og det må gjøres avtaler for hver konsert hvordan man kan løse dette.

Formål: Vi ønsker å bidra til å utvikle sangglede i kristen tradisjon.