Barnekantori

Barnekantoriet

Foto: Gudmund Nese

 

Dette flotte koret øver i Teie kirke tirsdager fra 18.00 til 19.30 Koret er for jenter fra 4. til 7. klasse. Det er fra 40-45 plasser Barnekantoriet. (avhengig av aldersfordeling)

Dirigent: Kristin Vold

Det er 1 ledig plass. (Primært for jenter i 5.klasse) Ta kontakt med Kristin for å settes på venteliste.