Barnekantori

 

Dette flotte koret øver i Teie kirke tirsdager fra 18.00 til 19.30 Koret er for jenter fra 4. til 7. klasse. Det er fra 40-45  plasser Barnekantoriet. (avhengig av aldersfordeling)

Dirigent: Kristin Vold

Vi har 3 ledige plasser. Ta kontakt med Kristin for å begynne.

Oppmenn er:

Kjersti Samuelsen, Tine Holth Brun og Anne Birgitte Maltau