Barnekantori

Foto: Hege Asp

Dette flotte koret øver i Teie kirke tirsdager fra 18.00 til 19.30 Koret er for jenter fra 4. til 7. klasse. Det er fra 40 -45  plasser Barnekantoriet. (avhengig av aldersfordeling)

Dirigent: Kristin Vold

Vi tar inn nye sangere nå, og har ledige plasser i 4. og 5.trinn!  Ta kontakt med Kristin for å komme inn i koret.