Guttekor

Dette er gutter som vil synge! De øver hver torsdag på Borgheim menighetssenter

gutter 3.-4.klasse 18:15-19:05

gutter 5.-7.klasse 18:15-19:45

Det er plass til 22-25 gutter i koret, alt etter aldersfordeling.

Vi har 1 ledig plass!

Oppmann er: Heidi Seljord Barvik

Ta kontakt med Kristin for å bli med!

Guttekoret tar inn gutter fra 3.klasse, de eldste guttene går i 7.klasse.

Vi har 18 sangere i Guttekoret, vi har 4 ledige plasser

Når Guttene kommer i 8.klasse begynner de i Nøtterøy ungdomskantori, men de synger sammen med Guttekoret ca en gang i måneden.

Dirigent: Kristin Vold