Guttekor

 

Foto: Linda Varpe

 

Dette er gutter som vil synge! De øver hver torsdag på Borgheim menighetssenter!

Gutteaspiranter:

1.og 2.klasse øver fra 17:45-18:30

Dirigent: Sunniva Marie Nese

 

3. og 4. klasse øver fra 18.15 – 19.05.

5.-7.klasse øver fra 18.15.-19.45 (øver sammen med de yngste og 30 min alene)

Det er plass til 22-25 gutter i koret, alt etter aldersfordeling.

Det er 3 ledige plasser 1.og 2.klasse

Det er 2 ledige plasser 3.-4.klasse

Det er 2 ledege plasser 5-7.klasse

Ta kontakt med Kristin for å bli med eller settes på venteliste!

Guttekoret tar inn gutter fra 3.klasse, de eldste guttene går i 7.klasse.

Når Guttene kommer i 8.klasse begynner de i Nøtterøy ungdomskantori, men de øver sammen med Guttekoret ca en gang i måneden.

Dirigent: Kristin Vold