Ungdomskantoriet

Koret er for gutter og jenter fra 8. klasse og oppover. Ungdomskantoriet øver på Borgheim menighetssenter, hver torsdag fra kl. 16.00 til 17.30.

Alle stemmegruppene har stemmeøving på omgang en gang pr. måned fra kl. 17:30-17:50

Ungdomskantoriet har plass til ca. 35-40 jenter og 15-20 gutter.

Alle sangere som kommer fra Guttekoret eller Barnekantoriet kommer automatisk inn.

Nye sangere: Koret tar inn sangere forløpende. Send mail til Kristin om du vil gjøre audition. Ta kontakt.

Dirigent: Kristin Vold

Oppmenn er: Frode Solvang, Line Undrum Sveen, Ingrid Askjer og Christina Kjærgaard