Ungdomskantoriet

Foto: Gudmund Nese

 

Koret er for gutter og jenter fra 8. klasse og oppover. Ungdomskantoriet øver  vanligvis å Borgehiem menghetssenter, men skoleåret 2020/2021 øver vi i Teie kirke hver torsdag fra kl 16.00 til 17.30. Alle stemmegruppene har stemmeøving på omgang en gang pr. måned fra kl. 17.30-17.50.

Ungdomskantoriet har plass til ca. 40-45 jenter og 18-25 gutter. Koret har venteliste.

Alle sangere som kommer fra Guttekoret eller Barnekantoriet kommer automatisk inn.

Nye sangere: Koret tar inn 2-3 sangere per år på audition. Send mail til Kristin om du vil gjøre audition. Ta kontakt.

Dirigent: Kristin Vold