Bli medlem

Vi liker å synge – gjør du?

Vi er mange som synger sammen i Korskolen. Det å synge sammen er både gøy og utfordrende. Vi blir godt kjent og gode venner. Vi har flere kor, de er inndelt etter alder. Du kan gå inn på de ulike korene og finne det som passer for deg. Noen av korene kan ha ventelister, men sett deg på liste. Vi gleder oss til å synge med deg!