Oppstart i KORSKOLEN

Oppstart i KORSKOLEN

OPPSTART HØSTEN 2016

Infantimus 30.aug

Aspirantkoret tirsdag 23. aug FULLT

Barnekantoriet tirsdag 23. aug.  5 ledige plasser

Guttekoret torsdag 25. aug.  1 ledig plass.

Ungdomskantoriet 18.aug, FULLT (Audition 30.aug. Ta kontakt med Kristin for klokkeslett)

Kammerkoret 18.aug, ledige plasser (ta kontakt med Jan)